Πολιτική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη η δημιουργία της πρώτης Περιφερειακής Τράπεζας στην Πελοπόννησο.

Η αγαστή συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Επιμελητηρίου Αρκαδίας επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά κατά τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, του νέου Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Γιάννη Τρουπή, του Ά Αντιπροέδρου κ. Γιώργου Δημητρόπουλου, του Γενικού Γραμματέα του Επιμελητηρίου κ. Βασίλη Αθανασιάδη, και του Προέδρου του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννη Σαμπράκου, τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 στην έδρα της Περιφέρειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδική έμφαση δόθηκε στην πολιτική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη για τη δημιουργία της πρώτης Περιφερειακής Τράπεζας στην Πελοπόννησο και τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην προσπάθεια αυτή. Τονίστηκαν τα οφέλη από μια τέτοια εξέλιξη, ειδικά σε ότι αφορά τη στήριξη με ρευστότητα των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Πελοποννησιακής οικονομίας.

Συζητήθηκαν ακόμα κρίσιμα θέματα που αφορούν την οικονομία, τη φορολογία, τις επενδύσεις και τη δημόσια διοίκηση, αλλά και το πώς θα μπορέσει ρεαλιστικά το επιμελητήριο Αρκαδίας να αξιοποιήσει νέες σύγχρονες δυνατότητες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και να ενσωματώσει νέες κατηγορίες επαγγελματιών του πρωτογενή τομέα.

Συμφωνήθηκε επίσης η κοινή υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να προσφέρουν νέα εργαλεία για καινοτόμες δράσεις, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και μεταφοράς τεχνογνωσίας και δικτύωσης των επιχειρήσεων.

«Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη μιας ευέλικτης και με σύγχρονες αντιλήψεις δημόσιας διοίκησης μπορούμε να επιτύχουμε ανάκαμψη της περιφερειακής μας οικονομίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και τόνισε ότι «τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου θα έχουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της δημιουργίας της πρώτης Περιφερειακής Τράπεζας στην Πελοπόννησο».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Συνάντηση Προέδρου κ. Γιάννη Τρουπή και μελών ΔΣ του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη

Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη επισκέφτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Τρουπής συνοδευόμενος από τον Α Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Δημητρόπουλο, το Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλη Αθανασιάδη και τον Πρόεδρο του Τουριστικού Τμήματος κ. Γιάννη Σαμπράκο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με κύριο άξονα τις σύγχρονες δυνατότητες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων και επενδύσεων, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η ενσωμάτωση νέων κατηγοριών επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ίδρυση της Περιφερειακής Τράπεζας , «τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα έχουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της δημιουργίας της πρώτης Περιφερειακής Τράπεζας στην Πελοπόννησο» τόνισε ο κ. Τατούλης στη διάρκεια της συζήτησης.

Ο κ. Τρουπής με τη σειρά του αναφέρθηκε στην στήριξη της πρωτοβουλίας από τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου: «Ο Επιμελητηριακός κόσμος στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες που δίνουν προοπτική στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της επιχειρηματικής κοινότητας και δύνανται να δημιουργήσουν συνθήκες ομαλής ανάκαμψης της οικονομίας. Η συνεισφορά των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απαιτούμενη ανάπτυξη, την χρηματοδότηση των αναγκών της επιχειρηματικότητας, δηλαδή της τοπικής οικονομίας και κατ’ επέκταση την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής» .

Επιπλέον, στη διάρκεια της συνάντησης, συμφωνήθηκε η κοινή υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να προσφέρουν νέα εργαλεία για καινοτόμες δράσεις, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και μεταφοράς τεχνογνωσίας και δικτύωσης των επιχειρήσεων.