Μια ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα στο συνδυασμό του Γιώργο Βουλγαράκη για το δήμο της Αθήνας  «ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΘΗΝΑ» είναι χωρίς αμφιβολία ο γιατρός Σπύρος Σταυριανός είναι 56 ετών, πλαστικός και επανορθωτικός χειρουργός, διευθυντής στο Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο του νοσοκομείου ‘’Άγιος Σάββας’’, μέλος της ΟΕΝΓΕ και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ. της ΕΙΝΑΠ.

Ο κ. Σταυριανός διαθέτει μεταξύ άλλων και διοικητική εμπειρία καθώς  το Σεπτέμβριο του 2018 ξελέγην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (electorate member of the board) του Νοσοκομείου Αγ. Σάββας ως εκπρόσωπος όλων των ιατρών του νοσοκομείου.

Του ανετέθη η Αντιπροεδρία του επόμενου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής υπό την προεδρία του καθηγητή Ο. Παπαδόπουλου.

Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής  και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Μικροχειρουργικής.