Προβληματισμό δημιουργεί η ανακοίνωση του διαγωνισμού και της ανάθεσης έργου έναντι τόσο μεγάλου τιμήματος δύο μήνες πρίν την διεξαγωγή των αυτοδικοικητικών εκλογών.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην διενέργεια τους αλλά τώρα θυμήθηκαν ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν σύμφωνα με τους ευρωπαικούς κανονισμούς για την Προστασία Δεδομένων – GDPR (General Data Protection Regulation).

Ακολουθεί η ανακοίνωση.

Ο Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ – ΔΑΕΜ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη συμμόρφωση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και των σχετικών διαδικασιών με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR (General Data Protection Regulation), έναντι 694.400 ευρώ. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει,ενδεικτικά, τις εργασίες: αποτύπωση, σχεδιασμός και μελέτη εφαρμογής για τη συμμόρφωση με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, υπηρεσίες καταγραφής δεδομένων, αρχείων καταγραφής και κατηγοριοποίησή τους, δια μόρφωση πολιτικής ασφάλειας, επιχειρησιακή συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό και διοίκηση του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 22/03.