Σημαντικές παρεμβάσεις στη λίμνη Κερκίνη, όπως η δημιουργία νησίδων για να φωλιάσουν με ασφάλεια πελεκάνοι και άλλα υδρόβια είδη, οι δράσεις αποκατάστασης του παραποτάμιου δάσους και η κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών για ερπετά και αμφίβια, προβλέπει προγραμματική σύμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας που συνεδρίασε σήμερα στη Βέροια ενέκρινε τη σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης.
Σε ό,τι αφορά τις εστίες αναπαραγωγής των πελεκάνων διαπιστώθηκε ότι εξαιτίας των πλημμυρών που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών το 2015, η στάθμη του νερού της λίμνης διατηρείται χαμηλά τον χειμώνα έως τις αρχές της άνοιξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει χερσαία πρόσβαση λύκων, τσακαλιών και αλεπούδων στις τεχνητές νησίδες που κατασκευάστηκαν με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ της Περιφέρειας στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο για την αναπαραγωγή των πελεκάνων και άλλων υδρόβιων ειδών.
Το αποτέλεσμα είναι ότι τα πουλιά περιορίζονται σε παρακείμενες τεχνητές πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μικρό μόνο αριθμό αναπαραγόμενων ζευγαριών πελεκάνων με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται οι τεχνητές νησίδες και να μειώνεται ο συνολικός αριθμός των αναπαραγόμενων ζευγαριών πελεκάνων επειδή ξεκινούν την αναπαραγωγή στις τεχνητές νησίδες πολύ αργά.
Σκοπός της δράσης είναι να υπάρχει νερό γύρω από τις τεχνητές νησίδες για να μπορούν οι πελεκάνοι και τα άλλα είδη της ορνιθοπανίδας να φωλιάσουν με ασφάλεια. Τα προϊόντα εκσκαφής της δράσης αυτής θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνητών νησίδων σε παρακείμενες περιοχές με σκοπό την παροχή θέσεων αναπαραγωγής και ξεκούρασης για τα πουλιά την άνοιξη.
Έργα θα γίνουν και στο παραποτάμιο δάσος όπου φωλιάζουν έντεκα είδη πουλιών σε μικτές αποικίες, οι οποίες είναι μοναδικές όχι μόνο σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του είδους και του αριθμού των ειδών που φιλοξενεί. Όπως έχει διαπιστωθεί, με την υδρολογική κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τη λειτουργία του νέου φράγματος της λίμνης το 1982, η έκταση που καταλαμβάνει το παραποτάμιο δάσος έχει μειωθεί από 7.000 στρέμματα στις αρχές της δεκαετίας του ’80 σε 240 στρέμματα περίπου τα τελευταία χρόνια. Για τον ίδιο λόγο και επιπλέον λόγω της έντονης βόσκησης, δεν υπάρχει φυσική αναγέννηση του δάσους και των καλαμιώνων.
Στο πλαίσιο της αποκατάστασης του δάσους θα γίνουν εκσκαφές και περιφράξεις για την προστασία των φυτών από τα βόσκοντα ζώα, καθώς και φυτεύσεις δένδρων και καλαμιών εντός των περιφράξεων, με σκοπό την επαναδημιουργία τμήματος του παραποτάμιου δάσους και καλαμιώνων και κατ’ επέκταση τη διατήρηση των αποικιών των πουλιών που φωλιάζουν στην περιοχή.
Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει, τέλος, την κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών σε περιοχές της ζώνης έργων του ποταμού Στρυμόνα κυρίως για ερπετά και αμφίβια.