Με έργα συνολικού προϋπολογισμού 8,1 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης, έχοντας ήδη ολοκληρώσει αντιπλημμυρικά έργα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί συντηρήσεις – αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των όμορων περιοχών σε επιλεγμένες θέσεις στους ποταμούς Σελινούντα, Πείρου και Παραπείρου.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού της Διεύθυνσης Έργων Π.Ε. Αχαΐας συνεχίζεται.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας έχουν επιλεγεί προσωρινοί ανάδοχοι σε συνολικά πέντε αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη αφορούν παρεμβάσεις που προβλέπονται μεταξύ άλλων στους ποταμούς Πείρου, Παραπείρου, Λαρισού, Μεγανίτη, Φοίνικα, Σελινούντα και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτών.

Θα εκτελεστούν στοιχειώδεις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των όμορων περιοχών, σε επιλεγμένες θέσεις των παραπάνω ποταμών.

Ακολουθεί το έργο «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Π.Ε. Αχαΐας έτους 2019-2020» προϋπολογισμού 5,2 εκατ. ευρώ. Οι πρόσφορες θα ανοίξουν στις 20 Μαρτίου 2019.

Το έργο αφορά εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης στην Π.Ε. Αχαΐας, ενδεικτικά στους ποταμούς Κριό, Λαδοπόταμο, Βοραϊκό, Κράθι, Κερυνίτη, Σελινούντα, Μεγανίτη, Μιλιαγκό, Μανεσέικο, Φοίνικα, Βολιναίο, Ροδινή, Άρτεμη, Λιακατά, Στάχταινα, Χάραδρο, Γλαύκο, Μείλιχο, Παναγίτσα, Πείρο, Παραπείρο, Λαρισσό και λοιπών ποταμών, παραποτάμων και όμορων χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, στους οποίους απαιτείται παρέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των αντιπλημμυρικών έργων που εκτελεί Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες ξεπερνά τα 42 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, με ενεργές εργολαβίες, με έργα που είναι υπό δημοπράτηση και άλλα που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού.