Αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί σε αυτές τις Ευρωεκλογές είναι η διαμόρφωση ενός πλάνου για την Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στη συνεχώς εξελισσόμενη εποχή μας. Ένα πλάνο για μια οικονομία με πράσινη και κοινωνική καινοτομία, για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή και η χρήση νέων τεχνολογιών.

Η τεχνολογία συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών εκπαίδευσης. Συντελεί στην αποτελεσματική χρήση των περιορισμένων πόρων, την έξυπνη και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση, την πληροφορική, την κινητικότητα, την ιατρική, την εξερεύνηση του διαστήματος, τη δημιουργία νέων κοινωνικών δυναμικών και σημαντικών νέων κοινωνικοπολιτικών δράσεων, όπως για παράδειγμα ο διαδικτυακός ακτιβισμός.

Όμως η τεχνολογική ανάπτυξη ενέχει κινδύνους. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της, αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ εγείρει ανησυχίες για τη διαχείριση/αξιοποίηση των προσωπικών μας δεδομένων ως οικονομικά αγαθά. Έτσι, αυτή μπαίνει δυναμικά στον πολιτικό διάλογο. Οι τιτάνες της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου είναι έτοιμοι για τα επόμενα βήματα και η Ευρώπη πρέπει να εγγυηθεί ότι αυτά θα είναι επικεντρωμένα στις ανάγκες του ανθρώπου.

Η επόμενη Ευρωβουλή οφείλει να εγγυηθεί οτι η Ευρώπη θα είναι πυρήνας…         

  1. Καινοτομίας: Επενδύοντας σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης, νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης να δωθεί προτεραιότητα στα βιώσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς, στη παραγωγή βιώσιμης ενέργειας και στην έξυπνη αγροτική ανάπτυξη για μια σταδιακή και δίκαιη μετάβαση. Έτσι θα επιτευχθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προς αντικατάσταση όσων χάνονται, και η προστασία του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστική της θέση στην παγκόσμια οικονομία.
  2. Γνώσης: Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση, στα πλαίσια μιας δια βίου Ευρωπαϊκής σφαιρικής παιδείας, να εξασφαλιστεί η θωράκιση των πολιτών της Ένωσης -ιδιαίτερα των νέων- απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, ώστε να προασπίζονται τα δικαιώματα τους και να αναλαμβάνουν υπεύθυνα τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
  3. Διαφάνειας: Προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα για τη διαχείρηση τους σε πλαίσιο νομιμότητας και διαφάνειας, να διασφαλιστεί μεν η τροφοδότηση της οικονομίας και της επιστήμης, χωρίς να προσβάλλεται η ιδιωτική σφαίρα. Αμελητέα δεν θα πρέπει να είναι και η πρόσβαση των ίδιων των πολιτών σε δεδομένα εταιριών και Κυβερνήσεων, με σκοπό τον αποτελεσματικό θεσμικό έλεγχο.
  4. Ηθικής: Θέτοντας τις προσφερόμενες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στην υπηρεσία των πολιτών να προστατευθούν τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να μην τίθεται υπό αμφισβήτηση η αξία του ανθρώπου από την τεχνητή νοημοσύνη και τις αυτοματοποιημένες διεργασίες των αλγορίθμων.

Η τεχνολογική ανάπτυξη θα αλλάξει τον κόσμο και θα τον αλλάξει γρήγορα. Στοίχημά μας, λοιπόν, πρέπει να είναι να κρατήσουμε την Ευρώπη στο τιμόνι της τεχνολογικής ανάπτυξης, απατώντας όμως στα ανακύπτοντα κοινωνικά και ηθικά διλήμματα υπερ των πολιτών της, υπερσπίζοντας το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της παγκόσμιας ανταγωνιστικής αγοράς των νέων τεχνολογιών με τις ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις και τις ΗΠΑ. Το ανταγωνιστικό μας προτέρημα και η προστιθέμενη αξία μας ως Ευρώπη είναι η έξυπνη, αλλά κοινωνικά και κλιματικά δίκαιη καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Γι’αυτήν την Ευρώπη θα δουλέψουμε!

Κυριάκος Δομήνικος Χρυσίδης

Υπ. Ευρωβουλευτής

Οικολογία ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

www.facebook.com/chrysidisEU

www.chrysidis.eu