Η αναβίωση των εθνικών αφηγημάτων μας ανησυχεί. Δεν χρειάζεται να μας φοβίζει, αλλά να μας νοιάζει, να μας βάλει σε σκέψεις και να δράσουμε για τη δημιουργία ενός πλάνου για μια Ευρώπη ισχυρή με μια βιώσιμη, πράσινη και κοινωνικά καινοτόμα οικονομία που δουλεύει για όλες κι όλους τους Ευρωπαίους.

Η Ευρώπη υπήρξε πυρήνας κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Όμως, σήμερα νοσεί και αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στις κοινωνικές δομές, τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε σε ανθρώπους και εργαλεία άσκησης πολιτικής για να κάνουμε σωστά τα σωστά πράγματα και για τους σωστούς λόγους:

  1. Μια ομοσπονδιακή Ευρώπη: Η ΕΕ βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας ομοσπονδίας και μιας χαλαρής δομής ένωσης κρατών. Οι κοινές λύσεις σημαίνουν καλύτερες λύσεις όταν τα προβλήματα είναι κοινά. Η οικονομική κρίση και η κρίση ασύλου κατέδειξαν ότι η Ευρώπη είναι βραδεία κι αδύναμη. Μια αποτελεσματική Ευρώπη θα είναι ισχυρή μόνο όταν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία αλλά και την πολιτική δυνατότητα να αποφασίσει. Οι Ευρωεκλογές δεν άπτονται μόνο εθνικών και ευρωπαικών θεμάτων αλλά και παγκόσμιων προκλήσεων. Οι Βρυξέλλες πρέπει να είναι οπλισμένες με τα κατάλληλα εργαλεία και τους κατάλληλους ανθρώπους για να δώσουν μορφή στο όραμα και το πλάνο μια Ευρώπης που δουλεύει για το σύνολο των πολιτών της.
  2. Μια πράσινη Ευρώπη: Η ΕΕ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Θεωρείται πρωτοπόρος στην δράση κατά της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, πέραν των περιβαλλοντικών θεμάτων, εγγενές κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η κοινωνική της διάσταση. Πέραν των νέων δομών που πρέπει να δημιουργήσουμε για συστηματική ανακύκλωση και «καθαρή» ενέργεια, για μια πραγματικά πράσινη και κυκλική οικονομία, πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα και για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, και δή για την προώθηση κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας.

Αυτές οι Ευρωεκλογές είναι οι πιο σημαντικές απο ποτέ. Η συζήτηση για μια πράσινη οικονομία και τη δράση για το περιβάλλον πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτών, διότι εάν δεν σχεδιάσουμε ένα ισχυρό, ελπιδοφόρο και αποφασιστικό πλάνο την επόμενη ημέρα, θα τεθούν ζητήματα επιβίωσης της ίδιας της Ευρώπης, των δημοκρατικών θεσμών της, της ειρήνης, των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου, της προόδου. Όλα μπορούν να πέσουν θύματα των άκρων.

Μια ομοσπονδιακή Ευρώπη δεν είναι πλέον επιλογή. Μια πράσινη Ευρώπη με έξυπνη, αλλά κοινωνικά και κλιματικά δίκαιη καινοτομία και επιχειρηματικότητα δεν είναι πλέον επιλογή. Είναι επιταγές. Γι’αυτήν την Ευρώπη θα δουλέψουμε!

Κυριάκος Δομήνικος Χρυσίδης

Υπ. Ευρωβουλευτής

Οικολογία ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ