Γεννήθηκα στην όµορφη Χίο, από γονείς Χιώτες. Στα παιδικά και εφηβικά µου χρόνια ανέπτυξα δραστηριότητες, συµµετέχοντας στις οµάδες προσκόπων του νησιού. Επί σειρά ετών ήµουν µέλος της κολυµβητικής οµάδας, καθώς και της οµάδας water polo του Ναυτικού Οµίλου Χίου. Η αδιάκοπη επιθυµία µου για εξέλιξη και δράση, µε οδήγησαν στην πρώην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΙΣΠ) του σηµερινού Πανεπιστηµίου Πειραιώς, από όπου και απέκτησα το πτυχίο του Οικονοµολόγου. Υπηρέτησα τη στρατιωτική θητεία, ως Έφεδρος Αξιωµατικός. Είµαι παντρεµένος µε την επιχειρηµατία Άννα Φωτιάδου – Μυλωνά, µε την οποία έχουµε µία κόρη, την Αµαλία µας, ψυχολόγο και τραπεζικό στέλεχος. Εργάστηκα από νεαρή ηλικία στον τραπεζικό κλάδο, από τον οποίο αποκόµισα γνώση και εµπειρία. Διετέλεσα Διευθυντικό και Διοικητικό στέλεχος στους µεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισµούς της χώρας, καταλαµβάνοντας όλες τις θέσεις της τραπεζικής ιεραρχίας. Το 2000, παράλληλα µε τις τραπεζικές µου υποχρεώσεις, ψηφίστικα και ανέλαβα την θέση ευθύνης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου, της εταιρείας Ευρωδυναµική Α.Ε. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, που εισήχθη στο Χρηµατιστήριο µεγάλων εταιριών της Αθήνας. Από την θέση αυτή αποκόµισα νέες χρήσιµες εµπειρίες, στην Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων.

Λίγα λόγια για τον Δήµο Κηφισιάς 
Συµµετέχω στις δηµοτικές εκλογές θέτοντας υποψηφιότητα, ως Δηµοτικός Σύµβουλος, διότι αγαπώ την Πόλη της καρδιάς µας. Η απόφαση µου δεν είναι πολιτική, καθώς ουδέποτε ασχολήθηκα στη ζωή µου µε αυτή. Πιστεύω βαθιά, όµως, πως στην τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζονται άνθρωποι µε οργανωτικά προσόντα και διάθεση για προσφορά. Στηρίζω τον Νίκο Χιωτάκη, µε όλες τις δυνάµεις µου, διότι απέδειξε ως Δήµαρχος, ότι κατέχει και τα δύο. Συντάσσοµαι µε τον αγώνα του, για ποιοτική αναβάθµιση του Δήµου µας και δεσµεύοµαι ότι έχουµε την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία για να εργαστούµε αποτελεσµατικά, ως οµάδα για το καλό των συµπολιτών µας. Με διαφάνεια, σκληρή δουλειά και όραµα, µπορεί ο Δήµος µας να αναπνεύσει ξανά, γεµίζοντας καθαριότητα, πράσινο και πολιτισµό.