Κέντρο υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και παρέχει ενημέρωση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, συμβουλευτική για νομικά θέματα και πληροφόρηση για το πώς μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να είναι πιο βιώσιμη. “Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει αναλάβει την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στο έργο αυτό από το πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία, για να υποστηρίξει τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας να συνάψουν συμφωνίες, να αναπτυχθούν περαιτέρω οι (ήδη υφιστάμενοι) φορείς κοινωνικής οικονομίας και να γίνουν νέοι” τόνισε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας, Κώστας Μιχαηλίδης, μιλώντας σε φόρουμ συνεργασίας φορέων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, που διοργάνωσαν η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε ότι σκοπός του φόρουμ είναι να παρουσιαστούν οι εμπειρίες των κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη αλλά και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν αυτές, προκειμένου στη συνέχεια να δοθεί ώθηση στον συγκεκριμένο κλάδο. “Η Περιφέρεια πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα και δυναμική στον συγκεκριμένο κλάδο, αρκεί να μπορέσουμε σαν ένα οικοσύστημα, όλοι μαζί, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον για την ανάπτυξη αυτού του τομέα της οικονομίας” πρόσθεσε. Γνωστοποίησε δε, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει ένας κύκλος συμβουλευτικής για κοινωνικές επιχειρήσεις και με την ολοκλήρωσή του θα αποδοθεί βραβείο σε πετυχημένες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Κατά τη διάρκεια του φόρουμ πραγματοποιούνται παρουσιάσεις διαφορετικών ειδών κοινωνικών επιχειρήσεων που, μεταξύ άλλων, προσφέρουν ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τουριστικής προβολής μέσα από θεματικές διαδρομές και εναλλακτικές ξεναγήσεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, προϊόντα οικοτεχνίας και προϊόντα με φιλοσοφία zero waste, ομιλίες με θέματα τη μητρότητα, την οικογένεια, το διαδίκτυο κ.α., δράσεις ενεργοποίησης των πολιτών και συνεργασίας στην αλληλέγγυα οικονομία, υπηρεσίες ηλεκτρονικής ειδησεογραφίας κ.α.